AliciaG

O anuncio do Calvo gaña a enquisa de #AliciapuntoG en Twitter e o do bar de Antonio en Facebook

0

Non se puxeron de acordo os seguidores de Alicia no seu punto G sobre cal era o mellor anuncio da lotería de Nadal de tódolos los tempos. Ao final resultaron gañadores dous: os da saga do Calvo, que se emitiron entre os anos 1998 e 2005 e estaban protagonizados polo actor británico Clive Arrindell; e o do bar de Antonio,  o anuncio do ano 2014 que conseguiu facer olvidar o desatino do ano anterior, cando as caras de Montserrat Caballé e a maxestosidade de Rapahel foron obxecto de innumerables burlas e parodias.

Curiosamente, segundo a rede na que se votou o gañador foi un ou outro. Así, na enquisa feita en twitter arrasou o anuncio do Calvo, cun 50% dos votos emitidos no perfil da CRTVG. En facebook, sen embargo, a vitoria foi case igual de contundente, pero para o anuncio do bar de Antonio cun 42% dos votos.

A continuación incluímos de novo os dos anuncios.

ANUNCIO DO CALVO: MELLOR ANUNCIO DA LOTARÍA DE NADAL EN FACEBOOK

ANUNCIO DO BAR DE ANTONIO: MELLOR ANUNCIO DA LOTARÍA DE NADAL EN TWITTER:

E logo, qué pensas?